Kādam nolūkam tiek izmantota ģeodēzija?

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, pati ģeodēzija ir un būs objekta atrašanās vietas noteikšana, objekta lieluma un formas uz zemes virsmas identificēšana. Šai zinātnei ir cieša saikne ar matemātiku, fiziku un ģeometriju.

Ģeodēzija veicināja to, ka ir izveidotas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un apzīmeti konkretie punkti uz zemes. Pats topogrāfiskais plāns palīdz nepazust uz zemes, bet mērnieks palīdz precīzi identificēt piederošos zemes gabalus un pēc tam tiek saimniekam izsniegts zemes robežu plāns, kurš likumiski nosaka robežas. Nenoliedzami šodien Latvijas mērnieks tiešām ir tik ļoti pieprasīts, jo tiek daudz precizētas robežas un cilvēki saņem savu zemi atpakaļ.

Ģeodēzija kā arī tās galvenās nozares

Ģeodēzija ir ļoti pieprasīta nozare, kuras pakalpojumi ir pieprasīti dažādās tautsaimniecības jomās. Celtniecībā mērniecība ir vajadzīga, priekš tam, lai kontrolēt celtniecības procesu un būvju precizitāti. Pats mērnieks ir nepieciešams zemes pārvaldībā, tā kā zemes kadastrs nemaz nevar iztikt bez precīzas objektu lieluma un atrašanās vietas noteikšanas, lietojot profesionālus instrumentus, tādējādi nevar būt īstenota kadastrālā uzmērīšana. Savukārt meliorācijas kadastrs ģeodēziju izmanto, lai noteiktu valsts un pašvaldību robežu atrašanās vietas, zonas ar īpašiem nosacījumiem, piem., sūkņu stacijas. Ģeodēzija kartogrāfijā ir atkarīga no topogrāfiskiem apsekojumiem, priekš tam, lai tiktu veidots precīzs topogrāfiskais plāns vai kartes. Tiek veikts arī ģeodēziskais un kartogrāfiskais darbs, lai nodrošinātu valsts aizsardzību un drošību. Topogrāfija, ģeodēzija un navigācija būs nozīmīgas jomas priekš Latvijas bruņotajiem spēkiem.

Latvijas mērnieks, konkrēti pie kā varētu būt pasūtīta lielā kadastrālā uzmērīšana

Nemaz nav būtiski kādi tad tieši pakalpojumi būs nepieciešami, vai arī tie būtu atjaunots robežu plāns, vai arī dažāda tipa zemes ierīcības projekti, kadastrālā uzmērīšana vai arī tāda lieta kā topogrāfiskais plāns, Jums būs vajadzīgs profesionāls Latvijas mērnieks, kurš zina savu darbu. Mērnieks ir tāds zinātnieks, kurš pārzin ne tikai ģeogrāfiju vai fiziku, bet arī modernas tehnoloģijas un spēj strādāt ar tāda tipa iekārtām piemēram, kā lāzerskenēšana un 3d skenēšana. Kad tiks sūtīta topogrāfija cena protams spēlē diezgan lielu lomu, tā kā tā nevar būt zema, taču, balstoties uz tirgus situāciju, jāskatās vidējais rādītājs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.